Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de huurovereenkomst. De villa’s zijn privé-eigendommen. Het beheer van deze eigendommen is toevertrouwd aan Les Résidences du Soleil, die als makelaar optreedt.

1. Uw verblijf boeken

Het verzenden van het informatieblad impliceert aanvaarding van onze verkoopvoorwaarden en AVG. De voorreservering is 8 kalenderdagen geldig vanaf de datum van ontvangst van het huurcontract.

Door de aanbetaling voor het verblijf te betalen, heeft de huurder kennis genomen en aanvaardt hij deze algemene voorwaarden en de verschillende aanvullende voorwaarden opgenomen in het contract.

De huurder kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail/internet reserveren. De reserveringsaanvraag wordt een optie zodra het informatieformulier is ingevuld en ontvangen door Les Résidence du Soleil en schriftelijk is bevestigd door middel van een huurcontract. De reservering wordt definitief na ontvangst van de aanbetaling.

De namen, voornamen en leeftijden van al onze huurders moeten uiterlijk bij aankomst worden doorgegeven.

Elke wijziging van het dossier of de reservering moet SCHRIFTELIJK worden meegedeeld.

Het huurcontract moet ondertekend worden teruggestuurd naar Les Résidences du Soleil.

Vanwege het regelmatige onderhoud van de villa en de groene ruimtes zijn de foto’s op de site niet contractueel.

2. Betalingsvoorwaarden

Bij reserveringen die meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf worden gemaakt, moet een aanbetaling van 25% van de huursom worden betaald, evenals de administratiekosten (50 euro, niet restitueerbaar).

Het saldo van uw verblijf moet uiterlijk 30 dagen vóór aankomst worden betaald.

Voor reserveringen die minder dan 30 dagen vóór aanvang van het verblijf zijn gemaakt, is de volledige betaling van de
verblijf moet worden gemaakt op het moment van boeking.

Betaling voor aanvullende diensten, schoonmaakkosten en borg dient u 14 dagen voor aanvang van uw verblijf te voldoen.

Om toegang te krijgen tot de villa dient het gehele huurbedrag vóór aanvang van uw verblijf door Les Résidences du Soleil ontvangen te zijn.

Alle reisdocumenten en gereserveerde accommodatiegegevens worden 14 dagen vóór uw aankomst verzonden.

Onze huurprijzen zijn inclusief:

Verhuur van de villa, toegang tot het zwembad en/of de spa, wekelijkse schoonmaak van het zwembad en/of de spa (dit kan op de dag van aankomst zijn gebeurd), de benodigde uitrusting voor het aantal personen dat overeenkomt met de categorie gekozen accommodatie, de locatie van het voertuig, wifi, waterverbruik.

Onze prijzen zijn exclusief:

Dieren, schoonmaakkosten, administratiekosten, verbruikskosten (elektriciteit etc.). De berekening van de verbruikskosten wordt uitgevoerd door meteropname. In geval van een prijsverhoging die verband houdt met verbruikskosten of andere variabele prijzen, hebben wij het recht om het bedrag van de relevante vergoedingen en kosten die aan u worden gefactureerd dienovereenkomstig te verhogen.

Bed- en badlinnen, babybedjes en -stoelen, kinderwagens en alle andere aanvullende verhuurdiensten.

Als u geen gebruik maakt van optionele diensten die op de plaats van uw verblijf zijn gereserveerd en gefactureerd, kan dit geen aanleiding geven tot enige terugbetaling.

De toeristenbelasting dient 14 dagen voor aanvang van de huur betaald te zijn en is niet inbegrepen in de huurprijs. Het bedrag ervan, bepaald per persoon en per dag, varieert afhankelijk van de villa en kan in de loop van het jaar worden gewijzigd.

3. Waarborgsom

Les Résidences du Soleil vraagt voor elke reservering een aanbetaling. Het bedrag van deze aanbetaling staat vermeld op het huurcontract. De borg dient 14 dagen vóór betreden van het pand per bankoverschrijving te worden betaald. Bij niet tijdige betaling van de waarborgsom heeft Les Résidences du Soleil het recht de toegang tot de woning te weigeren.

Voor alle villa’s zijn schoonmaakkosten verplicht. Deze verplichting om schoonmaakkosten te betalen, uit respect voor onze onderhoudsteams, ontslaat u niet van het achterlaten van de villa in een minimale staat van reinheid (vuilnisbakken geleegd, afwas gedaan, barbecues schoongemaakt en geleegd). Indien dit niet is gebeurd, behouden wij ons het recht voor om deze extra werktijd voor ons onderhoudspersoneel bij u in rekening te brengen.

Bij constatering van schade zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en vervolgens het benodigde bedrag van de borgsom aftrekken.

De huurder ontvangt enkele dagen na zijn vertrek een “huurrapport” met daarin de hoogte van het verbruik (berekening op basis van meterstand), eventuele schade, last minute verhuurdiensten, etc.

De borgsom wordt binnen 14 dagen na vertrek van de huurder terugbetaald, onder aftrek van ingehouden schadevergoeding, verbruikskosten, eventuele veroorzaakte schade, onbetaalde diensten en/of verlies van sleutels of verlies van de afvalkaart.

4. Aankomst en vertrek

Aankomst- en vertrekdagen zijn zaterdag en zondag (variabel afhankelijk van de villa), tenzij anders aangegeven of uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

De sleutels worden gepresenteerd in de sleutelkluis van de villa (tenzij schriftelijk anders vermeld aan de huurder). De code voor deze kluis ontvangt u op de dag van aankomst per sms of Whatts-app.

Aankomsttijd is 17.00 uur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen. Indien de woning echter eerder gereed is, wordt dit op de dag van aankomst per sms aan u aangegeven.

Op de dag van vertrek dient de huurder de villa vóór 09.30 uur te verlaten. In het hoogseizoen (juli en augustus) dient de huurder de villa vóór 08.30 uur te verlaten.

Bij het uitchecken dient u de sleutels in het sleutelkluisje achter te laten.

5. Annulering van reservering

Elke annulering dient schriftelijk te gebeuren (bij voorkeur per e-mail aan info@residence-location.com). De huurder ontvangt van Les Résidences du Soleil een annuleringsbevestiging retour.
Bij annulering tot 12 weken vóór de huurstartdatum worden alleen de reserveringskosten in rekening gebracht. Het bedrag van de borgsom wordt aan de huurder terugbetaald.
Bij annulering tussen 12 en 9 weken voorafgaand aan de huurperiode zijn de reserveringskosten en de aanbetaling van 25% van de totale huursom verschuldigd.
Bij annulering binnen 9 weken voorafgaand aan de huurperiode zijn de reserveringskosten alsmede 100% van de totale huursom verschuldigd.
Voortijdig vertrek vóór het einde van de huurperiode geeft de huurder geen recht op restitutie van het betaalde bedrag.
Als u niet komt opdagen op de plaats van uw verblijf, houden wij een schadevergoeding in ter hoogte van 100% van het totale bedrag van uw reservering.
Wij raden onze huurders aan een annulerings- en reisverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor toevallige gebeurtenissen, overmacht, klimatologische gebeurtenissen, juridische of administratieve beslissingen die het verblijf verstoren, onderbreken of voorkomen.

6. Intern reglement

De gehuurde villa en de bijgebouwen kunnen uitsluitend bewoond worden door de personen vermeld in het huurcontract. Alleen met schriftelijke bevestiging van Les Résidences du Soleil is het toegestaan om extra personen uit te nodigen.

De huurder dient de villa en haar inventaris met de grootste zorg te respecteren. De inventaris van de villa wordt als conform beschouwd. Eventuele schade of onjuiste bediening (al dan niet veroorzaakt door de huurder) moet binnen 36 uur na inbezitneming van het pand aan Les Résidences du Soleil worden gemeld. Indien dit niet het geval is, worden de lokalen en uitrusting geacht conform te zijn en zich in goede staat te bevinden.

In het geval dat dringende herstellingen die toekomen aan de eigenaar tijdens de huur moeten worden uitgevoerd, zal Les Résidences du Soleil alles in het werk stellen om de noodzakelijke herstellingen te laten uitvoeren.

In elke villa zijn kussens en dekbedden altijd aanwezig voor huurders.

Roken is niet toegestaan in de villa. De asbakken zijn bedoeld voor buiten.

Elke villa beschikt over een huurdersboek waarin zij alle informatie met betrekking tot de villa en haar omgeving kunnen vinden.

Het is verboden voorwerpen in badkuipen, gootstenen of toiletten te gooien die de leidingen zouden kunnen verstoppen. Bij gebreke waarvan de huurder aansprakelijk zal zijn voor de kosten voor het herstel van de leidingen of de septic tank.

De huurder dient ervoor te zorgen dat de rust in de buurt niet wordt verstoord.

Het is verboden feesten te organiseren in de villa, tenzij schriftelijk toegestaan door Résidences du Soleil.

Om het risico op oververhitting, beschadiging van elektrische installaties of het veroorzaken van brand te voorkomen, is het opladen van elektrische auto’s alleen toegestaan als de villa daadwerkelijk is uitgerust met een laadstation voor voertuigen.

Het is mogelijk dat een lid van ons team tijdens uw verblijf toegang tot de woning nodig heeft om regulier onderhoud en/of reparaties uit te voeren. De huurder is niet bevoegd deze persoon de toegang tot de woning te weigeren. De huurder wordt altijd op de hoogte gebracht van de datum en het tijdstip van deze informatie (behalve voor het personeel dat voor de zwembaden zorgt; informatie over hun interventietijd kan per e-mail worden opgevraagd).

Onze villa’s zijn voorzien van internet (wifi). Les Résidences du Soleil kan in geen geval de goede werking ervan garanderen.

In de meeste villa’s is een barbecue beschikbaar voor huurders. Het is de verantwoordelijkheid van de huurders om te zorgen voor een veilig beheer en gebruik van de barbecue. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de huurder om de barbecue en omgeving schoon achter te laten (het schoonmaken van de barbecue is niet inbegrepen in de verplichte eindschoonmaak). Indien de Barbecue aan het einde van het verblijf niet schoon wordt achtergelaten, zijn wij gerechtigd 25 euro aftrekbaar van de borgsom in rekening te brengen.
Het kan voorkomen dat u af en toe wordt blootgesteld aan onverwacht geluid van bouwwerkzaamheden in de buurt van de villa, buren, wegverkeer of ander onverwacht geluid. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in het geval van dergelijke geluidsoverlast.
Sommige eigenaren geven dieren toegang tot de villa’s. In villa’s waar geen dieren worden geaccepteerd, kan Résidences du Soleil of de eigenaar niet garanderen dat er geen dieren in de villa hebben verbleven. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van allergische of astmatische reacties als gevolg van de aanwezigheid van dieren in de villa.
Wanneer de huurder zijn huisdier wil meenemen, dient dit in het huurcontract vermeld te worden. Er wordt een vergoeding van 35 euro in rekening gebracht. Bij vondst van uitwerpselen op de grond geven wij ons het recht om voor het ophalen van de uitwerpselen 50 euro in rekening te brengen, aftrekbaar van de borg. De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dieren.
De zwembaden worden doorgaans gebruikt van begin mei tot eind oktober. Sommige huizen hebben verwarmde zwembaden. Deze verwarmingen worden in juli/augustus uitgeschakeld (tenzij uitdrukkelijk aangevraagd door huurders). De verwarmingen worden geactiveerd in mei, juni, september en oktober. Gedurende deze periode kunnen de verwarmingen niet worden uitgeschakeld. De kosten voor het elektriciteitsverbruik zijn voor rekening van de huurder.
Eén keer per week onderhoudt een medewerker van ons team het zwembad. Dit onderhoud bestaat uit het reinigen, controleren van de installatie en waterbehandeling. De dag van dit gesprek kan op verzoek aan u worden medegedeeld. Het is de huurder niet toegestaan zelf de technische installatie van het zwembad te bedienen. Kinderen die niet kunnen zwemmen, moeten zwembandjes dragen. Het toezicht op kinderen blijft in ieder geval de verantwoordelijkheid van de ouders.
Alle zwembaden zijn voorzien van een alarm of een veiligheidsafdekking of veiligheidsbarrière. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om te controleren dat het veiligheidsapparaat in goede staat verkeert.
Bij een storing dient de huurder dit aan ons team te melden. Huisdieren zijn niet toegestaan in het zwembad. Les Résidences du Soleil kan genoodzaakt zijn het zwembad af en toe te sluiten in geval van onvoorziene technische problemen of prefectuurorders.

In geval van een ongeval en/of onvoorziene gebeurtenis (onderhoud/reparatie) kan Résidences du Soleil of de eigenaar niet aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer de villa’s over een spa beschikken, moeten kinderen bij het gebruik ervan altijd begeleid worden door hun ouders. De spa wordt één keer per week onderhouden door een medewerker van Résidences du Soleil. Dit onderhoud bestaat uit het reinigen, controleren van de installatie en waterbehandeling. De dag van dit gesprek kan op verzoek aan u worden medegedeeld. De huurder mag de jacuzzi niet uitzetten, maar kan via het bedieningspaneel de temperatuur, jets en ventilator regelen.

7. Huurverzekering

De klant is verplicht om bij zijn verzekeringsmaatschappij na te gaan of hij een resortverlenging heeft als onderdeel van zijn woningverzekeringscontract. Als hij deze verlenging niet heeft, moet de huurder een verzekering afsluiten tegen de risico’s verbonden aan zijn bewoning van de villa: diefstal, verlies, schade aan persoonlijke bezittingen, ongeval. Zijn verzekering moet tevens een verzekering omvatten voor de schade die hij in de villa of op het terrein ervan zou kunnen veroorzaken door hemzelf, zijn dieren of degenen die hem vergezellen.

8. Klacht

Klachten over de schoonmaaktoestand van de villa dienen onmiddellijk te worden gemeld. Overige klachten betreffende schade of gebreken aan de accommodatie dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 48 uur na inbezitneming van de accommodatie of constatering van de geconstateerde schade of gebrek te worden gemeld. Wij zorgen voor een snelle en adequate oplossing voor uw probleem. Na deze periode worden geen klachten meer in behandeling genomen en kunt u bij vertrek aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of ontbrekende spullen.

Klachten moeten rechtstreeks bij Les Résidences du Soleil worden ingediend via e-mail op het volgende adres: info@residence-location.com

Klachten die niet naar tevredenheid zijn opgelost dienen binnen 14 kalenderdagen na het einde van de huurperiode schriftelijk te worden gemeld aan Les Résidences du Soleil. Bij een volgende klacht verliest de huurder zijn eventuele recht op schadevergoeding.

De schadeclaims van huurder kunnen nooit hoger zijn dan de huurprijs en dienen te worden gestaafd met bewijsmateriaal in de vorm van getuigenverklaringen en foto’s.

Onze aansprakelijkheid is uitsluitend beperkt tot directe economische verliezen. Wij wijzen indirecte of morele schade af.

In geval van een geschil zijn de bevoegde rechtbanken die van het land waar de villa zich bevindt en is het toepasselijke recht het Franse recht.

 

SARL LES RESIDENCES DU SOLEIL

4 rue du chateau d’eau 11120 GINESTAS

Tél: 0033-661536625/0033-660852599 Mail : info@residence-location.com SIRET : 84788794000017

                                  Carte professionnelle n° CPI 1102 2019 000 041 011

Garantie Financière au titre de la gestion immobilière de 120 000 euros, Galian Assurances 89 rue de la Boétie – 75008 PARIS

Garantie financière au titre de l’activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce de 120 000 euros, Galian Assurances 89 rue de la Boétie 75008 PARIS